Акцент кількома штрихами

Провідна ідея

 • створення електронних середовищ (е-середовищ) навчальних закладів (факультету, кафедри тощо);
 • створення електронних навчальних кабінетів педагогів (е-НК);
 • неперервне формування репозиторію електронних освітніх ресурсів (ЕОР);
 • Web-бібліотеки ЕОР – підручників, посібників, словників, довідників, презентацій, розробок до уроків та тем тощо.
 • створення мережі е-середовищ навчальних закладів з перспективою неперервного утворювання віртуальних взаємозв’язків між ними задля формування спільної бази знань (розробок до уроків та окремих тем, презентацій тощо), виконання спільних проектів, у тому числі з виходом на міждержавний рівень;
 • формування мережі е-НК викладачів і вчителів з можливістю надання взаємодоступу до автентичних навчальних матеріалів, виконання спільних проекті;
 • підтримка очного, заочного, екстернатного навчання та організації і проведення дистанційного навчання та забезпечення функціонування.

Мотивація

 • нагальна потреба країни в засобах навчання (особливо в системі ПТО та ЗНЗ);
 • наявність величезних об’ємів авторських напрацювань вітчизняних педагогів, які можна викласти в єдиному унікальному ресурсі;
 • нагальна потреба в розробленні системи дистанційного навчання тощо.

Переваги

«АCCENT»» відрізняється від більшості систем управління навчанням тим, що забезпечує функціонування як єдиної інтегрованої системи:

 • репозиторію електронних освітніх ресурсів (ЕОР) – Web-бібліотеки у формі підручників, посібників, словників, довідників, презентацій, методичних розробок для підтримки уроків і позакласних заходів тощо;
 • е-середовища навчального закладу, яке забезпечує підтримку основних функцій управління навчально-виховним процесом за умов різних організаційних форм його проведення: класно-урочної, дистанційної, груп проектної діяльності;
 • мережі е-НК;
 • мережі е-середовищ навчальних закладів;
 • електронних засобів для створення і підтримки соціальної мережі освітян, призначеної для їх спілкування й організації роботи над груповими проектами.

Перспектива

 • підтримка неперервності навчального процесу, незалежно від подій, які цьому заважають (війна, кліматичні катастрофи, епідемії тощо);
 • неперервне наповнення WEB-бібліотеки – забезпечення навчальними засобами за рахунок залучення авторських робіт;
 • підвищення ІТ-компетентностей педагогічних працівників за рахунок практичного використання ними розробленого інструментарію – навчання в діяльності.

Особливості

 • використовується повністю вітчизняний програмний продукт, який не вимагає для свого використання жодних специфічних ресурсів, які належать нерезидентам України (на які можуть поширюватися будь-які права, що обмежують або зможуть у майбутньому обмежувати їх використання);
 • користувачеві надаються засоби створення ЕОР та їх бібліотека (репозиторій), до наповнення якої залучаються викладачі ВНЗ і вчителі всієї України, тобто контентом бібліотеки стають як сертифіковані (грифовані у встановленому порядку і розміщені з дотриманням авторських прав) матеріали навчального призначення (підручники, посібники, навчальні моделі й середовища навчання), так і авторські розробки, оцінені й рекомендовані до локального використання експертним середовищем, яке створюється засобами ACCENT з учительської спільноти (за рішеннями методичних об'єднань учителів для локального використовування, органів управління освітою — для розробок, використання яких передбачає відповідне погодження);
 • ієрархічна структура як самої системи, так і хмарних сховищ даних (центрального як сховища корпоративної хмари системи і локального як сховища корпоративної хмари навчального закладу) повністю забезпечує її функціонування на рівні навчального закладу навіть за відмови центрального сервера або відсутності зв'язку з ним.

Можливості

 • для учнів та студентів: зрозумілий, простий доступ до інноваційних засобів навчання; спілкування з викладачем в особистому електронному навчальному кабінеті (очне та дистанційне навчання); Web-бібліотека; спілкування в групах;
 • для педагогів: особистий електронний навчальний кабінет, адаптований до індивідуальних потреб; Web-бібліотека; доступні, зрозумілі інструменти для організації та проведення дистанційного навчання; професійна допомога щодо створення та використання методичного наповнення власного електронного навчального кабінету;
 • для навчальних закладів: власний електронний освітній простір; підвищення якості освіти; забезпечення та підтримка неперервності у навчанні; підтримка та організація дистанційного навчання; формування плеяди викладачів, які здатні використовувати інноваційний та креативний інструментарій; мотивація сучасної молоді до отримання знань за використання інноваційних методик, форм та засобів навчання; залучення потоків студентів, незалежно від місця проживання та особливих потреб; навчання студентів з усіх куточків України та діаспори; підготовка конкурентоздатних та мобільних фахівців; курси підвищення кваліфікації на дистанційній основі;
 • для батьків: віртуальна участь у навчанні дітей; віртуальне спілкування з іншими батьками та вчителями (особисте та в групах); проведення віртуальних батьківських зборів; дистанційне навчання для дітей.